Index

flag II B Arnswalde jest stroną poświęconą funkcjonującemu
na terenie Choszczna w latach 1939-1945 obozowi jeńców
wojennych dla oficerów.


szystkich zainteresowanych tą problematyką prosimy
o współudział w tworzeniu strony.
Szczególnie o tę formę współpracy prosimy byłych Arnswaldczyków i ich rodziny.
Liczymy także na pomoc w opracowaniu listy jeńców
i w wyjaśnieniu wielu tajemnic oflagu.

uwagą i pokorą przyjmiemy wszelkie sugestie i opinie.
utorzy: Andrzej Szutowicz, Tomasz Subocz